Pozemok v priem.zóne

cover

Pozemok v priem.zóne

Lokalita:

Nové Mesto nad Váhom


Rozloha:

44,190.0 m2


Cena:

2,475,000.0 €


Pozemky, ktoré sú ako posledné nezastavané na predaj sa nachádzajú  v priemyselnej zóne mesta o rozlohe  44.199 m². Cena za 1 m² už od 35 Eur.

Prístupy k pozemku sú dva. Príjazdová cesta č.1 je z hlavnej cesty D61 a príjazdová cesta č.2 je z Kočkovskej cesty. Obe príjazdové cesty sú klasické asfaltové  v dostatočnej šírke až predimenzované.Inžinierske siete sa nachádzajú na okraji pozemku (voda, elektrina 22KWolt, plyn, kanalizácia).Pre plynové potrubie je na pozemku vyčlenená ochranná zóna, taktiež sa na pozemku nachádza kanalizačné potrubie, v týchto miestach sa nemôže zastavovať. Ak bude plánovaná výstavba na tomto pozemku bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu nakoľko pozemok je vedený ako orná pôda „C“. Avšak toto vyňatie je bezplatné. Pozemok je možné odpredať v celku ale aj po častiach (rozdelenie na 5 častí) stým, že každá parcela bude mať inú cenu za 1 m² vzhľadom k jej polohe (viď dokumentáciu).

1.časť:  80,-Eur/m²     5.000 m²= 400.000,-Eur

2.časť:  65,-Eur/m²     7.000 m²= 455.000,-Eur

3.časť:  55,-Eur/m²     11.000 m² = 605.000,-Eur

4.časť:  35,-Eur/m²      7.200 m² = 252.000,-Eur

5.časť:  45,-Eur/m²      12.000 m² = 540.000,-Eur

 

Veľká časť pozemku o rozlohe 37.049 m² sa nachádza na parcele 2210/1 K.ú. Nové Mesto nad Váhom zapísaného na LV č.5571, menšia časť o rozlohe 7.150 m² sa nachádza na parcele 175/8 spadá do K.ú. Beckovská Vieska.Na pozemok bolo vydané aj územné rozhodnutie, ktoré je už prepadnuté, pretože bol vytvorený projekt na výstavbu OC, ktorý sa však nezrealizoval.

Cena za pozemok v celosti je  2.475 000,- EurPozemok v priem.zóne